سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/29
12:1 صبح

هستی یا نیستی ؟

سلام

شاید بدانم که نوشتن هر پست جدید چرا برایم از قبل سخت تر میشود
شاید علتش اینست که نمیفهمم مخاطب منظورم را گرفته یا نه
شاید او نمیفهمد مرا و یا من نمی فهمم او را
شاید نوشته هایم قابل فهم نیست
یا شاید خودم هم منظورم را نمی فهمم وانتظار دارم دیگران بفهمند
شاید اصلا منظوری ندارم
آیا کسی هست که این را بفهمد؟
من که نمی فهمم!!
اوایل میخواستم بیهوده ننویسم.حتی یک کلمه
و می خواستم جزاوهام (خیالات باطل) ننویسم جز یک کلمه (وهم )
اما کسی نفهمید که به من هم بگوید
بگوید که وهم،نیست
و بیهوده نیست
میترسم اگر پیش بروم به روزگار دکارت دچار شوم ....

و شک کردنم را دلیل بر هستی ام بگیرم
اما من نیستی ام را دلیل بر هستی ام میگیرم
من از قبل آنجا که نیستم هستم
نیستی من همانقدر که هستی هست ، نیست
وهستی من هر آن قدرکه نیستی نیست ، هست
هر چقدر در نیستی ها غرق شوم نیست تر میشوم
و هر آن قدر در هستی غرق شوم هست میشوم
آب کوزه چون در آب جو شود محو در وی گردد و او جو شود
من هم نیم هست و نیم نیستم
هر نیمم که درمنشاش شود دیگری کمرنگ خواهد شد
هستم اگر در هستی شود نیستم نیست تر خواهد شد
و نیستم اگر در نیست شود هستم کمرنگتر ...

ما در هستی و نیستی مان گیر نکرده ایم
فقط میخواهیم به آن نگاه کنیم
تا آمارش را داشته باشیم
تا تکان نخورد
میخواهیم میان خوف و رجاء بمانیم ...
 


88/10/16
11:21 عصر

فصل سپید

سلام

از روزی که آمدم، نبودم. اما این چند صباح که نبودنم حس میشد، به خاطر این بود که نمیگفتم. چرا که نیازی نبود به شلوغ کردن.اصولن هر کسی،حرف میزند تا چیزی به خودش یا دیگران اضافه شود .در این مدت که بسان یک فصل سفید در میان رمان بود گر چه چیزی نگفتم اما بسیار زیاد شدم ،تا جایی که در این سال اخیر بسیاری از اتفاقات، دراثر حضور من در صحنه بود. گرچه نبودم و نبودنم بیشتر بود .من هر چه بیشتر نباشم، موثرترم."بود" فقط یکی است و اگر آن نباشی، نیستی.بنابراین شدت حضور من به ضعف حضورِ "هست" است.من در میان کتمان "هست" نبودنم را جلوه دادم! اگرنه ،من همان "نیستم" که نیستم. (وقتی که ماه نباشد شب سیاه تر است).
اما شاید کور خوانده باشم.چراکه در آخر"هست"،هست. و این منم که نیستم و من هر چه بیشتر خودم را اثبات کنم نیست تر میشوم و هر چه من نیست تر شوم هستیِ "هست "بیشتر میشود .پس همان به که من هیچ نگویم تا به نفع هست نشود.(هر چه شب سیاهتر باشد ماه زیبا تر است).

*دلم به توضیح اضافی رضا نمیدهد.اگر مشکلی هست در واقع نیست.پس بارها بخوانید تا بدانید.
*از "-" خوشم نمی آمد اما مجبور بودم.
*شکل سه بعدی یک مکعب شفاف را بکش و بارها به آن نگاه کن.سپس این مطلب را بخوان(من-توهم-تو هم.... مراجع ضمیر...(...